Hoppa till sidans innehåll

Bygget steg för steg


Den 26 mars 2008, när vi fått beslutet att Allmänna arvsfonden beviljat oss ett bidrag på 960.000 kronor, togs det historiska beslutet att starta klubbhusbygget vid ett extra årsmöte. Måndagen den 18 augusti levererades det monteringsfärdiga huset från Aneby-Hus planenligt. Här kan ni följa arbetet steg för steg.

  

Allmänna Arvsfonden

 

Direkt efter beslutet 26 mars startade ett intensivt arbete och nu är tidsplanen fastlagd. Här kan ni följa arbetets gång. Gråfärgad text är arbete som redan utförts. 

12 mars - Allmänna arvsfonden tar beslut om att bidra med 960.000 kronor
26 mars - extra årsmöte i Fällan med beslut om att starta byggnationen
28 mars - möte med kommunen om avverkning
28 mars - undertecknat köpeavtal med Aneby-Hus
29 mars - start med rensning av tomten, Göran Karlsson avverkar allt smått
5 april - risdragning och rensning av tomten
8 april - byggmöte med Åkes Bygg och fastställande av tidsplan
9 april - avverkning av tallarna startade under Sven-Erik Höglunds ledning
10 april - leverans-PM undertecknat med Aneby-Hus
13 april - avverkning slutförd
14 april - risdragning och rensning av tomten
15-16 april - Andreas Gustavsson lägger ihop sista stockarna för avhämtning
17 april - grävmaskin från Höglandets Maskin på plats, Esse Hansson röjer undan alla stubbar på tomten
21 april - byggmästaren Åke Sigfridsson och stadsplaneingenjören Anders Adolfsson, tillsammans med Kalle Ramde och Göran Karlsson sköter utsättningen av huset
21-22 april - Esse Hansson gräver för grunden.
24 april - Kalle och Göran packar grunden med en inhyrd padda
25 april - stammen för vatten och avlopp grävs på plats under Kalles ledning och med Göran som arbetskraft
28 april - fortsatt arbete med VVS-installationer. Allt makadam på plats, levererat av Kent Mörck och hämtat från Kanonadens brott i Jutaberget. Se där en framtida koppling till Fällan!
29 april - Optimera levererar materialet till grunden.
2 maj - under Åke Sigfridsson ledning och med hjälp av fem klubbmedlemmar sätts kantstenen till grunden på plats.
4-5 maj - isoleringen kommer på plats
7 maj - sista småarbetena inför gjurningen, golvbrunnar sätts dit med mera
13 maj - förberedelser för gjutningen
14 maj - bottenplattan gjuts under Åke Sigfridssons och Bengt Franssons ledning, det är fem dagar tidigare än den tidsplan som gjordes i mitten av mars.
19 maj - start för murningen av ytterväggar.
27 maj - ytterväggarna klara, nu är det dags att mura upp innerväggarna.
18 juni - innerväggarna klara, samt utvändig slamning. Muraren Bengt Fransson färdig med sitt jobb.
27 juni - grunden tjärad utvändigt av Kalle, Göran och Annastina. Montering av isoleringsplattor.
4 juli - start av återfyllandet runt grunden. Pentti Maikkula rattade en stor lastmaskin från Höglandets Maskin.
Vecka 28 - färdigställande av isolering, samt återfyllning. Grävning av brunn för dagvattnet.
15 augusti - EW-bjälklaget läggs på plats. Nio sektioner som vägde vardera 3,5-4,5 ton placerades ut över grunden och hela bjälklaget låg på plats efter 45 minuters arbete.
18 augusti - husleverans från Aneby-Hus. Sektion för sektion monterades huset ihop och takstolarna kom på plats, innan det var dags att kröna huset med SOK Anebys flagga på taknocken.
19 augusti - boardskivorna på taket spikades dit, liksom takläkten, för att förbereda för takläggningen.
22 augusti - leverans av takteglet. Optimera lyfte upp teglet på taket där Olle Nilsson, Kalle Ramde, Ernfrid Udin, P-O Löfqvist, Göran Karlsson och Ola Gustafsson langade ut det över takytan.
23 augusti - takläggning och målning. Ett 20-tal medlemmar, varav åtta på taket och resten med målningsjobb, arbetade intensivt. Vid lunchtid var takpannorna på plats och det röda tegeltaket var en fräsch färgklick i talldungen.

September - elinstallationer genomförs av Börjessons Elektriska.
9 september - belysningen på veranden sätts upp av Håkan B och nu lyser det tjusigt i kvällsmörkret.
September - montering av innerväggarna.
September - flera dagars arbete med ventilationen som monterats av Kalle och Olle.
September - Olle och Kalle monterar centraldammsugaren.
6 oktober - första delen av timmerpanelen monteras över entrén av byggkillarna Fredrik S och Johan N.
7 oktober - gjutning av plintar som ska användas till stolparna som bär upp takutbyggnaden på baksidan.
10 oktober - Esse jobbar med återfyllningen runt huset.
20 september-10 oktober - montering board- och gipsplattor i samlingssalen, ett arbete som skötts framförallt av Nådde, Olle, Börje Palmér, Göran och Bosse A. Arbetet slutfört 10 oktober.
11 oktober - sista målningsarbetet av timmerpanelen görs i Aneby-Hus B-hall av Annastina, Gull-Britt, Kristin och Bosse H.
20 oktober - Arbete med golvet invändigt kan påbörjas, då bjälklaget nu är tillräckligt torrt. Det betyder att Kalle lägger reglar över hela golvet och på dessa placerar golvvärmeslingorna.
27 oktober - vattnet indraget. Kalle slutför installationen vid påkopplingen vid Fritidsgården. Esse fyller igen hålet.
27 oktober - Nådde börjar montera golvskivorna i samlingssalen.
28 oktober - sista gipsplattan uppspikad på väggarna på övervåningen
3 november - montering av timmerfasaden fortsätter.7 nov - montering av golvvärmen på övervåningen beräknas vara klart.
November - spackling av alla väggar på övervåningen.
November - målning av taken i våtutrymmena.
November - målning av väggar i korridoren i källaren.
Första halvan av november - indragning av fjärrvärmen.
Mitten av november - start för plattsättning av kakel och klinker i undervåningen.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:08 Skribent: Ola Gustafsson

Huvudsponsor:

ICA

 

lekpl

bordsjö

Attends

 

 

Postadress:
SOK Aneby - Orientering
Jularpsvägen 6
57831 Aneby

Kontakt:
Tel: 0705346872
E-post: This is a mailto link

Se all info